Amazing 12

Ako sa stať súčasťou programu Amazing 12?

Postup je veľmi jednoduchý. Ako prvé zadajte vpravo emailovú adresu, čím vás budeme evidovať medzi záujemcami. 

Približne 2 – 3 týždne pred plánovaným spusteným program vám príde emailom dotazník. 

Po jeho vyplnení prebehne „výberové konanie“. Na základe vašich odpovedí vyberieme užšiu skupinku potencionálnych adeptov.  Z nich potom vyberieme len 4 – 8 ľudí, ktorí budu spĺňať najlepšie spĺňať predpoklady na úspšené zvládnutie kurzu. Program Amazing 12 je špičkovým programom a patrí medzi najlepšie na svete. Preto robím výber najlepších kandidátov.

Ak sú vaše vlastnosti ako odhodlanie, cieľavedomosť, pracovitosť, zodpovednosť a chuť niečo so sebou spraviť, tak ste na správnom mieste. Ak ste skôr lenivý a hľadáte „zázračné“ rýchle riešenie bez práce, tak ste na zlom mieste. 

Vyplňte svoj email na pravej strane obrazovky a počkajte na ďalšie pokyny.